Czy każdy może organizować obozy i kolonie?

obozy dla młodzieży

 

Obozy młodzieżowe – zobacz ofertę na wakacje 2020

 

Odpowiedź jest prosta. W świetle prawa nie każdy może organizować kolonie i obozy. Choć organizatorów  jest całe mnóstwo, część z nich nie działa zgodnie z prawem, co za tym idzie, nie może zagwarantować nam i naszym dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa.

Jeśli ktoś podchodzi rzetelnie do swojej działalności, a klientów traktuje poważnie, zależy mu na wysokiej jakości świadczonych przez niego usług, to inwestuje w swoją firmę. Taką inwestycją jest posiadanie licencji organizatora turystyki.

Jest to bowiem jeden z koniecznych warunków, aby móc organizować w Polsce obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Jeżeli firma nie posiada takiego zezwolenia, bezwzględnie nie może organizować żadnych wyjazdów turystycznych.

 

Licencja organizatora turystyki

Licencja wydawana jest organizatorom, którzy spełniają szereg kryteriów formalnych. Procedura wyrabiania takiej licencji jest dosyć skomplikowana i czasochłonna, ale jej posiadanie to warunek konieczny!

Wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dokonuje marszałek województwa na wniosek przedsiębiorcy, do którego musi dołączyć oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej organizatora i pośrednika turystycznego oraz  dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego, zapewniają pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu.

Kolejnym wymogiem uzyskania licencji jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, której dokumenty dołączone są do wniosku o jej otrzymanie. Kadra musi mieć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Jeśli organizator otrzymuje licencję możemy być pewni, że na kolonie i obozy z naszym dzieckiem pojadą sprawdzeni opiekunowie.

Informację na temat tego czy organizator posiada licencję organizatora turystyki można znaleźć na stronie: http://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html

Licencję taką mogą otrzymać tylko firmy stabilne finansowo i mające mocną pozycję na rynku. 

 

Baza Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej a obozy i kolonie

Innym ważnym punktem jaki musi spełnić organizator jest obowiązek zarejestrowania  się w bazie Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacji tych możemy szukać na stronach internetowych poszczególnych Kuratoriów Oświaty (np. www.kuratorium.wroclaw.pl) oraz na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl/). Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, organizator ma obowiązek zarejestrować się w bazie Kuratorium dopiero na trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Dlatego z reguły wcześniej takie zgłoszenie nie będzie widoczne.

Aby Kuratorium przyjęło takie zgłoszenie należy dołączyć szereg dokumentów, przede wszystkim wykaz kadry wychowawczej wraz z dokumentami świadczącymi o ich kwalifikacjach. Wychowawcami mogą zostać: nauczyciele, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych; instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika, przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerzy i instruktorzy sportowi. Organizatorzy zobowiązani są przechowywać kopię dokumentów świadczących o kwalifikacjach pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.

Ważne są także  dokumenty zawierające informację od Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekt, w którym ma być organizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych.

Do dokumentów należy także dołączyć szczegółowy program kolonii/obozu.

Tylko spełnienie powyższych formalności pozwala na zorganizowanie obozu zgodnie z prawem.

Jak widać, nie każdy może organizować obozy i kolonie, a jedynie firmy, które spełnią szereg wymogów. Warto na to zwracać uwagę przy wyborze wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

 

Obozy młodzieżowe – zobacz programy na wakacje 2020- >> wejdź do wyszukiwarki obozów

 

 

obóz młodzieżowy
obozy dla młodzieży
obóz dla nastolatków